Windows Registry’yi Yonetmek icin Kullanilan 10 PowerShell Komutu

  1. Get-ItemProperty – Bir kayıt defteri anahtarındaki özelliklerin değerlerini alır.
  2. Set-ItemProperty – Bir kayıt defteri anahtarındaki bir özelliğin değerini ayarlar.
  3. Remove-ItemProperty – Bir kayıt defteri anahtarındaki bir özelliği siler.
  4. New-Item – Yeni bir kayıt defteri anahtarı veya özelliği oluşturur.
  5. Remove-Item – Bir kayıt defteri anahtarını siler.
  6. Get-Item – Bir veya daha fazla kayıt defteri anahtarını alır.
  7. Set-Item – Bir kayıt defteri anahtarının değerini değiştirir.
  8. Clear-Item – Bir kayıt defteri anahtarındaki verileri temizler.
  9. Copy-Item – Bir kayıt defteri anahtarını kopyalar.
  10. Move-Item – Bir kayıt defteri anahtarını taşır.