Windows Powershell ile haftasonuna ne kadar kaldığını öğrenmek

Haftasonu gibisi yok J

Aklımdan haftasonu geçerken buna da powershell’i ortak etmek istedim.

Basit bir fonksiyonla bugünü ve bir sonraki Cuma gününü bulan, sonra bir sonraki Cuma günü saat 17:30’u belirleyen ve sonrasında şu anki gün, dakika ve saaten bunları çıkaran bir script bu.

Script döngüsünü de sonsuz yapak için bu sefer farklı bir yöntem kullandım ve dedim ki; script 1, 2’den büyük oluncaya kadar devam etsin. J

Bakalım nasıl olmuş

 

function cuma{

cls

$gun=(get-date).DayOfWeek.value__

[datetime]$an=(get-date).datetime

$ilkcuma=5-$gun

$cuma=$an.AddDays($ilkcuma)

$cuma=get-date -year $cuma.Year -month $cuma.Month -day $cuma.Day -hour 17 -Minute 30 -Second 00

$diff=New-TimeSpan $cuma

"HAFTASONUNA"

write-host $diff.Duration().Days "gün"

write-host $diff.Duration().hours "saat"

write-host $diff.Duration().minutes "dakika"

write-host $diff.Duration().seconds "saniye"

"KALDI"

}

do{

cuma

start-sleep 1

}

until(1 -gt 2)

 

sorular için bakionur@bakionur.com