Sizden Gelen Sorular – PowerShell ile rapor isimlerine nasil duzenli tarih ismi veririm?

Get-PSDrive | export-csv -path “$((get-date -format yyyy_MM_dd_hh_mmss)).csv”