Powershell’de bir dosyayı Run as Admin ile Çalıştırmak

Bazen bir uygulamayı Run as Admin ile çalıştırmak istersiniz. Bunu yapmak için System. System.Diagnostics.ProcessStartInfo kütüphanesinden faydalanacağız.

function Run-As{

   param ($uygulama) 

   $runas = new-object "System.Diagnostics.ProcessStartInfo"

   $runas.Verb = "runas"

   $runas.FileName = $app 

   [System.Diagnostics.Process]::Start($psi)

}

Run-As powershell

 

Ve sonuç

 

Sorular icin bakionur@bakionur.com