PowerShell Sistem Degiskenleri

Özel DeğişkenAçıklama
$PSVersionTablePowerShell sürümü hakkında bilgi içeren bir tablo
$PSScriptRootMevcut scriptin kök dizininin tam yolu
$MyInvocationŞu anki script çağrısının bilgilerini içeren bir obje
$ExecutionContextScriptin çalıştığı PowerShell çalışma zamanının bilgilerini içeren bir obje
$HostPowerShell uygulamasını temsil eden bir obje
$InputPipeline verilerini içeren bir dizi
$ArgsScript argümanlarını içeren bir dizi
$ErrorEn son oluşan hata veya hataların listesi
$LastExitCodeEn son çalıştırılan işlem kodunun çıkış kodu
$PIDPowerShell işlem kimliği
$PWDMevcut çalışma dizininin tam yolu
$HOMEKullanıcının ana dizininin tam yolu
$PROFILEKullanıcının PowerShell profil dosyasının tam yolu
$PSCmdletMevcut cmdlet’in (komut-let) objesini içeren bir obje
$PSBoundParametersMevcut cmdlet için tanımlanan parametreleri içeren bir sözlük
$PSCommandPathMevcut script ya da cmdlet’in tam yolu
$PSCommandRootMevcut script ya da cmdlet’in kök dizininin tam yolu
$PSBoundUnboundVariablesMevcut cmdlet’in bir değişkeni kullanıp kullanmadığını belirlemek için kullanılır
$PSItemMevcut pipeline girdisindeki öğeyi temsil eder
$PSSenderInfoMevcut cmdlet çağrısını yapan komut satırı nesnesini içeren bir obje
$PSUICulturePowerShell kullanıcı arabirimi kültürü
$PSCulturePowerShell kültürü
$ExecutionContext.SessionState.LanguageModeMevcut scriptin dil modunu belirten bir değer
$ExecutionContext.SessionState.IsScriptMevcut çalışma zamanının, script mi yoksa fonksiyon mu olduğunu belirten bir değer
$ExecutionContext.SessionStateMevcut session state (durum) nesnesi
$ExecutionContext.SessionState.PathMevcut session state’in yolu
$ExecutionContext.InvokeCommand.CommandOriginMevcut komutun kökenini belirleyen bir değer
$ExecutionContext.InvokeCommand.MyCommandMevcut cmdlet veya fonksiyonun bir objesini içeren bir obje
$ExecutionContext.InvokeCommand.ScriptExtentMevcut scriptin konumunu içeren bir obje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *