Powershell ile SWITCH kullanarak basit bir menu yapmak

Powershell ile belirli koşullara göre farklı aksiyonlar aldırmak pekala mümkündür. Hatta Powershell’in en önemli silahlarından biridir bu. IF-ELSE gibi bir koşullandırmanın gücünü uzun yıllardır biliyoruz. Powershell içinde de bu koşullandırma yapıları tümüyle desteklenir. Bunlardan biri olan SWITCH yapısı da farklı bir alternatif olarak bazı durumlarda kullanım kolaylığı sağlar. Önce IF-ELSE yapısını basit bir örnekle hatırlayalım.

Function yas {

cls

$yas=read-host "Yaşınızı giriniz"

if ($yas -eq 35)

{ 

 " Yolun yarisi"

}

elseif ($yas -lt 35)

{ 

 "Genç"

}

elseif ($yas -gt 35)

{ 

 "İkinci yarı"

}

}

Yas

Yukarıdaki IF-ELSE kontrolü yerine Switch kullanabiliriz. Unutmamak lazım ki; Switch 1 sabit değişkenin control ettirildiği durumlarda kullanışlıdır. Örneğin script’inizin menuden seçilen sayıya göre aksiyon almasını istediğiniz durumlarda bunu kullanabilirsiniz.

Function menu{

Cls

Write-host "BakiOnur Bank'a Hoşgeldiniz" -foregroundcolor red

Write-host "1 - Bankacılık işlemleri" 

Write-host "2 – Kredi Kartı işlemleri"

Write-host "3 - Yatırım işlemleri"

$menulistenumarasi = read-host "Menüden seçmek istediğiniz öğenin numarasını giriniz" 

switch ($menulistenumarasi)

{

 1 { write-host "Bankacılık işlemleri bölümüne giriş yaptınız" -foregroundcolor Blue}

 2 { write-host "Kredi kartı işlemleri bölümüne giriş yaptınız " -foregroundcolor Blue }

 3 { write-host "Yatırım işlemleri bölümüne giriş yaptınız " -foregroundcolor Blue }

}

}

Menu

Sonuç mu? Sorular icin bakionur@bakionur.com