PowerShell ile String bir degiskeni Array Haline Getirmek

PowerShell
$Input ="Baki-Onur-Okutucu-MVP"
$array =$InputString.Split("-")
$array.gettype()
$array