Powershell ile Secenek Yonetimi

Powershell icinde kullaniciya soru sorarak ondan gelen yaniti parameter olarak kullanmak elbette mumkun. Bunun bir cok cesidi olsa da bugun bunlardan en gorsel olanini taniyacagiz.

System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription objesini kullanarak kendi seceneklerimizi belirliyoruz ve akabinde basit bir Switch ile kullanicinin sectigi degeri ekrana yaziriyoruz. Bunu cok farkli senaryolarda kullanabilirsiniz.

[crayon]
$Izmir = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription ‘&Izmir’
$Istanbul = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription ‘I&stanbul’
$Ankara = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription ‘&Ankara’
$Eskisehir = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription ‘&Eskisehir’
$Antalya = New-Object System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription ‘A&ntalya’

$secenekler = [System.Management.Automation.Host.ChoiceDescription[]]($izmir, $Istanbul, $Ankara, $Eskisehir, $Antalya)

$Baslik = ‘Sehir’
$Soru = ‘Yasadiginiz sehir hangisi?’
$Sonuc = $host.ui.PromptForChoice($Baslik, $Soru, $secenekler, 0)
[/crayon]

Ben Istanbul’u sectigim icin sonuc da ona gore sekillendi elbette!
[crayon]
switch ($Sonuc)
{
0 { ‘Yasadiginiz sehir: Izmir ‘ }
1 { ‘Yasadiginiz sehir: Istanbul’ }
2 { ‘Yasadiginiz sehir: Ankara’ }
3 { ‘Yasadiginiz sehir: Eskisehir’ }
4 { ‘Yasadiginiz sehir: Antalya’ }
}
[/crayon]