Powershell ile Office 365 Yönetimi – Part 4

Bu bölümde de Office 365 içerisinde bulk görevlerin nasıl yerine getirileceğine değineceğiz. Az laf çok örnek ile devam edelim. Lisans Atamak Office 365’de lisansı olmayan tüm kullanıcılara bir kaç saniye içinde lisans ataması yapabilirsiniz. İşte böyle!

get-msoluser | where{$_.islicensed -eq $false} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses "windowsturkiye:Enterprisepack"

Dışa Veri Aktarımı Bütün kullanıcıların bazı bilgilerini ve lisans durumlarını export etmek için aşağıdaki 2 seçenekten faydalanabilirim: 1. Custom Obje oluşturarak tablo biçiminde görüntüleyebilirim. Bunun için;


$output=@()
Get-MsolUser -All | foreach{
$Ad=$_.displayname
$userprincipalname=$_.userprincipalname
$lisansdurumu=$_.islicensed
$lisanstipi=$_.licenses.accountsku.skupartnumber
$output+=new-object Psobject -Property @{isim=$ad;UPN=$userprincipalname;LisansDurumu=$lisansdurumu;LisansTipi=$lisanstipi}
}
$output | select isim,upn,lisansdurumu,lisanstipi

Bunun çıktısı şöyle olur: 2. Csv dosya biçiminde görüntüleyebilirim ya da kaydedebilirim. Bunun için;


$csv=@()
$csv+="Ad,Userprincipalname,lisansdurumu,lisanstipi"
Get-MsolUser -All | foreach{
$Ad=$_.displayname
$userprincipalname=$_.userprincipalname
$lisansdurumu=$_.islicensed
$lisanstipi=$_.licenses.accountsku.skupartnumber
$csv+="$Ad;$userprincipalname;$lisansdurumu;$lisanstipi"
}
$csv
$csv | out-file c:\test\kullanicilar.csv

Bunun çıktısı da şöyle olur: Sorular icin bakionur@bakionur.com