Powershell ile Office 365 Yönetimi – Part 2

Part 1’de Powershell ile Office 365’e nasıl bağlantı kurulacağı üzerinde durmuştuk. Şimdi artık en çok kullanılan 10 komutu tanıyalım.

Get-MsolCompanyInformation

Office 365 Organizasyonunuz içindeki şirket bilgilerini görüntülemek için kullanılır.

Get-MsolDomain

Office 365 üzerinde konumlandırdığım ve Office 365 tarafındasn yönetilen domain’leri listeler.  

Get-MsolAccountSku

Bu komut ile Organizasyondaki Lisans durumunu anlık olarak görebilirsiniz. Örnek olarak ENTERPRISEPACK=E3, ENTERPRISEPREMIUM=E5 anlamına geliyor.

Get-MsolUser 

Bu komut Office 365’deki tüm kullanıcıları listeler .

Get-MsolGroup 

Bu komut Office 365’deki tüm grupları listeler.

Get-MsolPasswordPolicy -DomainName winwin10.com | fl *

Bu komut ile Office 365’deki kullanıcıların Parola politikalarını görüntüleyebilirsiniz. Benim örneğimde parolalar 250 günde bir eskiyecek ve 30 gün öncesinde de kullanıcıya bildirim yapılacaktır. Set-MsolPasswordPolicy komutu ile düzenlenebilir.

Get-MsolRole

Office 365’in varsayılan olarak getirdiği roller listeler. Bu roller sayesinde kullanıcıların yetkilerini ve Office 365 organizasyonu yönetimindeki yerlerini belirleyebilirsiniz. Bu yetki ve görevler şirketinizdeki yetkiler değil Office 365 portalının yönetimini ifade eder.

Get-MsolUserRole -UserPrincipalName bakionur@winwin10.com    

Herhangi bir kullanıcının yukarıda listelenmiş rollerden hangisine sahip olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

New-MsolUser -UserPrincipalName towershell@winwin10.com -City ISTANBUL -Country TR -UsageLocation TR -Department "INFORMATION TECHNOLOGIES" -DisplayName TOWERSHELL -FirstName TOWER -LastName SHELL -PasswordNeverExpires $TRUE -StrongPasswordRequired $FALSE -UserType Member

Yeni bir kullanıcı oluşturmak için bu komutu kullanabilirsiniz. Özellikle Lisans ataması yapmadım. Bir sonraki komutta onu da göreceğiz. Unutmadan; bir kullanıya lisans ataması yapmazsanız, o kullanıcı Office 365 içerisindeki özellikleri kullanamayacaktır.

Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName towershell@winwin10.com -AddLicenses windowsturkiye:ENTERPRISEPACK

Get-MsolUser -UserPrincipalName towershell@winwin10.com

Bu komutlarla da varolan bir kullanıcıya lisans ataması / değişikliği yapabilirsiniz. Evet bir solukta en çok kullanılan Office 365 Powershell komutlarına göz attık. Sonraki yazılarda daha spesifik görevlerin nasıl yapılandırıldığını inceleyeceğiz. Sorular için bakionur@bakionur.com