Powershell ile Matematik

Powershell herşeyden önce iyi bir hesap makinesidir. Bunu aşağıdaki System.Math Class’I ile daha net görebilirsiniz. Powershell’de Class’ları (Sınıf objeleri) kullanabilirsiniz. Böylece aslında bir programlama platformuna sahip olmuş olursunuz. Powershell’in default yetenekleri dışında bu tür Class’lar ile zenginleştirilmiş olması Powershell ile yapılabileceklerin neredeyse sınırsız olduğu anlamına gelmektedir. Matematiğe geri dönelim. System.Math Class’ını Powershell içinden nasıl görüntüleyebilrim? [System.Math] ya da kısaca [Math] Bu obje ile hangi komutları kullanabileceğime bir göz atayım şimdi.

[System.Math] |Get-Member -Static -MemberType methods

Gördüğünüz gibi yok yok O halde biraz örnek yapalım. Pi sayısı

[Math]::pi

E sabiti (Euler’s constant)

[Math]::e

Aşağı Yukarı Yuvarlama

[Math]::Round

Karekök

[Math]::Sqrt(64)

Üssü

[Math]::Pow(6,2)

Mutlak Değer

[Math]::Abs

Kapasite Birimi hesabı için (6gb kaç byte?)

[Math]::BigMul(1gb, 6)

Trigonometri

[Math]::Sin(90)
[Math]::Cos(30)
[Math]::Tan(45)

Logaritma

[Math]::Log10(1000)

Sorular icin bakionur@bakionur.com