Powershell ile Azure Yonetimi – IaaS – Part 6 – VM Imaji Olusturmak

Sanal Makinenizi kurdunuz, ustune istediginiz uygulamalari yuklediniz ve artik bir imaj olusturup bunu saklamak istiyorsunuz. Boylece, her yeni VM ihtiyacinizda ayni uygulamalari yeniden kurmak yerine bu imaji kullanarak yeni VM’lerinizi hizlica olusturabileceksiniz. Bunun icin, imajinialmak istedigimiz VM’nin kapali durumda olmasi gerekir. Bu sebeple ilk olarak VM’yi “shut down” konumuna getirecegim. Akabinde de “Generalize” ederek ile “sysprep” isleminin uygulanmasini saglayacagim. Artik VM, imaj almaya hazir hale gelecek. Sonrasinda VM imajini olusturarak VM ile ayni Resource Group icinde saklayacagim. Hadi bakalim.

[crayon]

Stop-AzureRmVM -ResourceGroupName ResourceGroup001 -Name VM001 -Force -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
Set-AzureRmVM -ResourceGroupName ResourceGroup001 -Name VM001 -Generalized -WarningAction SilentlyContinue | Out-Null
$vm = Get-AzureRmVM -Name VM001 -ResourceGroupName ResourceGroup001 -WarningAction SilentlyContinue
$image = New-AzureRmImageConfig -Location “EastUS” -SourceVirtualMachineId $vm.Id -WarningAction SilentlyContinue
New-AzureRmImage -Image $image -ImageName VMImage001 -ResourceGroupName ResourceGroup001 -WarningAction SilentlyContinue

[/crayon]