PowerShell ile Azure Subscription Offer bilgisini goruntulemek

Azure uzerindeki abonliklerinizin “Offer” bilgisini Portal icinden asagidaki gibi goruntuleyebiliyoruz.

Peki bu bilgiye PowerShell ile nasil erisebiliriz?

Get-AzSubscription | select -ExpandProperty SubscriptionPolicies

Subscription Policies altindaki QutaId sutunu bu bilgiyi tutar. MSDN, PayAsYouGo vs. gibi bilgiler burada listelenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *