PowerShell ile Azure Resource Group deployment gecmisini goruntulemek

Ben kendi ornegimde son 5 deployment bilgisini yazdirdim. Siz kendinize gore ozellestirebilirsiniz.

PowerShell
Get-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName DevOps | select DeploymentName,ResourceGroupName,ProvisioningState,Mode,Timestamp | select -Last 5