Powershell ile Ağ Ayarları Yönetimi

Powershell ile günlük hayatınızda yaptığınız ağ ayarlarını daha hızlı ve otomatik bir hale getirmek istiyorsanız işte bir kaç ipucu… Ip adresini görüntülemek için;

Get-NetIPConfiguration

Ağ adaptörü ayarlarını görüntülemek için;

Get-NetAdapter

Ağ kartlarının kullanım durumlarını görüntülemek için;

Get-NetAdapterStatistics

Statik IP Adresi ve DNS tanımlamak için;

New-NetIPAddress -InterfaceAlias Ethernet -IPAddress 192.168.1.25 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Ethernet -ServerAddresses 192.168.1.1

Otomatik IP Adresi (DHCP) için;

Set-NetIPInterface -InterfaceAlias Ethernet -Dhcp disabled

  Ping atmak için;

Test-NetConnection

Trace Route için;

Test-NetConnection www.bakionur.com -TraceRoute

Bir de son olarak Telnet’in Powershell’cesine bir bakalım. Telnet için;

Test-NetConnection smtp.office365.com -Port 587

Sorular icin bakionur@bakionur.com