PowerShell 7 Yeni Ozellikler – Null condition operators – Null deger kontrolu

Null condition operators – Null deger kontrolu

Bir degiskenin $null degere sahip olmadigini pipeline icinde kontrol etmeye yarar.

Asagidaki ornekte $degisken isimli degiskenin degerini once $null olarak belirliyoruz. Sonra, $degisken isimli degiskenin degerinin $null oliup olmadigini “??” ile kontrol ettiriyoruz. Son ornekte ise, eger $degisken isimli degiskenin degeri $null degerine esitse o zaman ona deger olarak “yeni deger” degerini atiyoruz. Bunu da ‘??=”yeni deger”’ ile yapiyoruz.

Yani ozetle, herhangi bir degiskenin icinde null deger bulunup bulunmadigini tek satirda “??” kullanarak yapabilir, yine ayni satirda dilerseniz null degree sahip degiskenlere “??=” kullanarak deger atayabilirsiniz.