Network ayarlari icin cok faydali 20 PowerShell Komutu

 1. Get-NetIPAddress – Lokal veya uzaktaki bir bilgisayarin IP adreslerini goruntuler.
 2. Set-NetIPAddress – Bir ag arayuzune atanmis IP adresini yapilandirir veya degistirir.
 3. New-NetIPAddress – Bir ag arayuzune yeni bir IP adresi ekler.
 4. Remove-NetIPAddress – Bir ag arayuzunden IP adresini kaldirir.
 5. Test-NetConnection – Ag baglantisini ve ad cozumlemesini test eder.
 6. Get-NetAdapter – Sistemdeki ag adaptorlerini listeler.
 7. Disable-NetAdapter – Bir ag adaptorunu devre disi birakir.
 8. Enable-NetAdapter – Devre disi birakilmis bir ag adaptorunu etkinlestirir.
 9. Restart-NetAdapter – Bir ag adaptorunu yeniden baslatir.
 10. Get-DnsClientCache – DNS istemci onbellegindeki girisleri gosterir.
 11. Clear-DnsClientCache – DNS istemci onbellegini temizler.
 12. Get-NetRoute – Yonlendirme tablosunu goruntuler.
 13. New-NetRoute – Yeni bir yonlendirme kurali ekler.
 14. Remove-NetRoute – Mevcut bir yonlendirme kuralini kaldirir.
 15. Get-NetTCPConnection – Aktif TCP baglantilarini goruntuler.
 16. Get-NetUDPConnection – Aktif UDP baglantilarini goruntuler.
 17. Get-NetFirewallRule – Firewall kurallarini listeler.
 18. New-NetFirewallRule – Yeni bir firewall kurali olusturur.
 19. Remove-NetFirewallRule – Mevcut bir firewall kuralini kaldirir.
 20. Set-NetFirewallProfile – Firewall profillerini yapilandirir.